RETOURNEREN

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen ná de dag waarop u (of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is) het product fysiek in bezit heeft ontvangen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons schriftelijk op de hoogte stellen dat u de overeenkomst wilt herroepen. U kunt ons mailen naar info@n-cosmetics.nl. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden vóórdat de herroepingstermijn is verstreken. U dient de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij vragen u om voor het retourzenden van (een deel van) uw bestelling contact met ons op te nemen.

Garantie en non-conformiteit

Voor alle artikelen die u bij ons koopt geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Als klant van Pure Altitude Nedrland heeft u recht op een goed product. Is het product niet wat u ervan verwacht, neem dan contact met ons op. Dan zullen we samen tot een oplossing komen. U kunt ons bereiken via de telefoon of email.
  • Pure Altitude Nederland
  • Uterweg 119
  • 6414 SN Heerlen
  • Nederland
  • +31-85-4018164
  • info@purealtitudenederland.nl

Manier van retourneren

Wij verzoeken u om de producten in de originele verpakking én in originele verzendverpakking of vergelijkbare doos naar ons terug te sturen. Alle producten die retour gestuurd worden, worden nauwkeurig beoordeeld op gebruik en eventuele beschadigingen. Mocht het geretourneerde product beschadigd zijn wat het gevolg is van gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen,als het product gebruikt is of een verzegeling is gebroken dan mogen wij waardevermindering tot 100% in rekening brengen. Hygiene producten zoals cosmetica waarvan de verzegeling na de levering is verbroken kunnen niet geretourneerd worden.

Terugbetaling

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering), binnen 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.* Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient het retourbewijs te bewaren totdat het aankoopbedrag is teruggestort.

Geldteruggave op basis van betaalwijze:

– Betaald met iDeal, creditcard of PayPal: het aankoopbedrag wordt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen op uw bank- of girorekening teruggestort.*
– (gedeeltelijk) met een Cadeaubon: u ontvangt dit bedrag retour in de vorm van een dezelfde cadeaubon als waarmee u heeft betaald. Het resterende aankoopbedrag wordt teruggestort op de betreffende bank- of girorekening.

Verzendkosten

Als u verzendkosten voor de retourzending heeft betaald, krijgt u uw verzendkosten in twee gevallen terug:
1. Een artikel uit de zending is beschadigd, verkeerd geleverd of anderszins niet correct geleverd. De verzendkosten worden in dit geval vergoed volgens de betaalmethode van aankoop.
2. U herroept uw order op basis van gegronde reden. Wij beschouwen de volgende redenen als gegrond:
  • U heeft een verkeerd artikel gekregen.
  • Het artikel is kapot of beschadigd.
  • De kwaliteit van het artikel voldoet niet aan de vermelde specificaties.
Het geven van een reden voor herroeping is overigens niet verplicht. Mocht u het antwoordnummer hebben gebruikt, maar geen (gegronde) reden hebben gegeven voor het retourneren, dan trekken wij de standaard verzendkosten voor de retourzending af van het te bedrag dat we aan u terugbetalen. U kunt uiteraard ook altijd gewoon op eigen kosten en eigen initiatief retourneren naar ons retouradres.
Alle rechten voorbehouden © , Pure Altitude Nederland
Website beheer en onderhoud door LinQxx - Lokaal gevonden worden